Terug naar nieuws

Oproep onnodige inschrijving op aanbesteding!

2024-04-24

Verschillende jeugdzorg regio’s verplichten vanaf 2024 onze franchisenemers om zelf in te schrijven op aanbestedingen voor het bieden van jeugdhulp met de bijbehorende administratieve lasten.

Tot op heden komen deze administratieve lasten centraal bij de hoofdaannemer terecht die daarmee ook verantwoordelijk is. Wij vinden het een onwenselijke en onnodige ontwikkeling dat onze onderaannemers/franchisenemers, die direct zorg verlenen aan cliënten, verplicht worden om de hoofdtender van een aanbesteding door te lopen. Samen ervaren we dit als een overmatige bureaucratie die ten koste gaat van de zorg voor de kwetsbare doelgroep.

Wij vinden deze ontwikkeling onwenselijk en onnodig omdat:

  • Een essentieel principe binnen het zorgstelsel is dat de administratieve last niet onnodig mag worden verhoogd en waar mogelijk moet worden verlaagd. Ondergetekenden onderhouden een vaste en langdurige relatie met hun onderaannemers/franchisenemers. Met elkaar investeren we aanzienlijk in het
    waarborgen van kwalitatief verantwoorde zorgverlening en transparante bedrijfsvoering door deze partijen. Het verplicht laten doorlopen van de hoofdtender door onze onderaannemers/franchisenemers negeert het bestaan en de werking van onze samenwerkingsrelaties, die al waarborging bieden voor de screening van deze partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat het kwaliteitssysteem dat wij hebben opgezet binnen onze samenwerkingen voldoende garanties biedt voor goede en rechtmatige zorg. Het verplicht doorlopen van de hoofdtender door onze franchisenemers zou daarom in onze visie neerkomen op (onnodig) dubbele toetsing.
  • Een belangrijk kenmerk in een hoofd en onderaannemer constructie is dat onderaannemers/ franchisenemers zich kunnen toeleggen op het primaire proces, waardoor hun expertise goed tot haar recht komt. Het verplichten van onze onderaannemers/franchisenemers om de hoofdtender door te lopen brengt extra administratieve lasten met zich mee in termen van tijd en geld. Deze lasten kunnen zij niet investeren in de kernzorg, terwijl deze, gezien de waarborging die wij als beoogd hoofdaannemer en franchisegever kunnen bieden, niet noodzakelijk zijn.
  • Het is onvoorspelbaar waar toekomstige zorgbehoevende jeugdigen geplaatst zullen worden. Wanneer er een geschikte plaats buiten de inkoopregio beschikbaar is en de onderaannemers/franchisenemers eerst de hoofdtender moeten doorlopen, ontstaat er een vertraging van minimaal 8 weken door de aanvraag van documenten.

    Wij doen aan u een oproep om deze toename van administratieve lasten een halt toe te roepen!

Update juni 2024:
Inmiddels hebben ook Youké, William Schrikker Gezinsvormen, Pluryn en Gezinshuis.com het statement ondertekend.

Starten als zorgondernemer?We beantwoorden al je vragen