Over ons

Regie en (mede)zeggenschap

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen vinden wij het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij Driestroom. Veiligheid, regie en medezeggenschap zijn hiervoor belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de mensen die wij ondersteunen, maar ook voor de ondernemers.

Medezeggenschap van zorgondernemers

Het uitgangspunt van medezeggenschap is dat alle zorgondernemers, ongeacht in welke regio zij zitten of welke soort onderneming zij hebben, vertegenwoordigd zijn en zij zich ook vertegenwoordigd voelen. De medezeggenschapsrol binnen Driestroom Onderneemt wordt vervuld door de franchiseraad.

Wat doet de franchiseraad

De franchiseraad overlegt met Driestroom over onderwerpen die belangrijk zijn voor de zorgondernemers en zijn of haar onderneming. De franchiseraad heeft vooral overleg over strategische en beleidsmatige zaken en de resultaten van operationele zaken. Zoals de begroting van Driestroom, strategische beleidsplannen en nieuwe systemen die de zorgondernemers dagelijkse gebruiken. De franchiseraad heeft verschillende rechten om de medezeggenschap goed in te kunnen vullen, namelijk: initiatiefrecht, informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

Cliëntenraad

Vorig jaar is bij Driestroom een nieuwe cliëntenraad gestart. Namelijk de cliëntenraad Franchise. In deze raad zitten bewoners van Driestroomhuizen. Zij denken mee met Driestroom over de franchiselocaties en praten met elkaar en de directeur over plannen van Driestroom, de begeleiding en andere dingen die belangrijk zijn.

Jongeren Ondernemersgroep Driestroom (JODD)

De JODD is opgericht voor biologische kinderen van zorgondernemers die bij Driestroom zijn aangesloten. Met de JODD willen we biologische kinderen samenbrengen, zodat zij ervaringen kunnen delen met elkaar.

Starten als zorgondernemer?We beantwoorden al je vragen