Terug naar nieuws

Johan leidde het bootje naar de haven

2023-07-31

‘Ik geloof in de kracht van ondernemerschap in de professionele zorg. Die combinatie ultiem laten glanzen, dat is mijn doel. Sinds ik in 2012 bij Driestroom begonnen ben, destijds nog als directeur van het Expertisecentrum Langdurige Zorg, is er een sterke groei geweest. De franchisetak en Driestroom zelf zijn nu bijna even groot.’ Aan het woord is Esther Nelissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Driestroom.

Gelijke kansen

‘Toen ik met Johan Emons in contact kwam, had ik in eerste instantie het vermoeden dat hij vooral voor het ondernemerschap ging. Maar dat was niet zijn enige doel, ontdekte ik al snel. Hij wilde ook de zorgfactor tot bloei laten komen. Johan ging net als ik voor de combinatie van beide. Met onze werkwijze kunnen de mensen die we ondersteunen zo gelukkig mogelijk leven. Mijn streven is dat ieder mens gelijke kansen krijgt, ook als je het lastiger hebt in het leven. Die manier van denken kwam tijdens de autoritten die Johan en ik hadden naar voren.’

Wij voeren altijd de dialoog, zijn weinig institutioneel en kennen een hoge mate van creativiteit, ook van de ondernemers. Ideeën komen vanaf de werkvloer en we staan in direct contact met de mensen

Solide organisatie

‘Johan is in 2006 met het idee van de franchiseorganisatie begonnen. Vanaf het
moment dat ik voor het expertisecentrum aan de slag ging, lag de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg bij mij. Het was een spannende periode, want de twee werelden moesten bij elkaar komen. Inmiddels is dat prima gelukt. Driestroom is een solide organisatie, de backbone voor de ondernemers en een sterke partij voor de gemeenten. De procedures rondom zorg en ondernemerschap staan goed op de rit. Maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, dus we blijven eraan werken.‘

Belang van matiging

‘Een van de dingen die we in de loop der tijd hebben geleerd is om ook te sturen op ondernemersinkomen. Het is verleidelijk om het financieel steeds beter te doen, maar wil je kwaliteit en geborgenheid blijven leveren, dan is het belangrijk om je te matigen. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Heb je daarin niet een hele sterke leidraad, dan kunnen er problemen ontstaan. Ik zie het echt als een hiaat in de wetgeving dat daar nog geen goede afspraken over zijn.’

Kracht van professionals

‘Die moreel-ethische kant zit sterk in onze organisatie verankerd. Wij voeren altijd de dialoog, zijn weinig institutioneel en kennen een hoge mate van creativiteit, ook van de ondernemers. Ideeën komen vanaf de werkvloer en we staan in direct contact met de mensen. Uiteraard zijn we ook professioneel, maar er is een grote vrijheid, ook binnen de teams. We sturen op hoofdlijnen en geloven in de kracht van onze professionals. Daar moet je van houden: je past hier of je past hier niet. Nieuwe ondernemers weten ons te vinden. Onze zorg is beter en goedkoper. Wij worden inmiddels uitgenodigd door bijvoorbeeld gemeenten om te praten over onze aanpak.’

Johan was de inspiratiebron om het anders te doen. Ik ben trots op de ondernemers en hun cliënten die stappen maken, want als je dagelijks geluk ervaart dan kun je bergen verzetten

Schouder aan schouder

‘Nieuwe ondernemers gaan bij ons een heel traject door. Minimaal een van de ‘ouders’ moet gediplomeerd zijn, maar meestal zijn ze dat allebei. Er zijn gesprekken en assessments, er wordt onderzoek gedaan naar antecedenten. Het businessplan wordt bekeken, samen met het zorgplan. Driestroom ontzorgt zoveel mogelijk en staat klaar bij sores en calamiteiten op alle gebieden. Soms is dat ook verplicht, want we blijven eindverantwoordelijk, maar ook in andere gevallen staan we schouder aan schouder. Zo hebben we een sterk systeem gebouwd met professionaliteit aan de basis. Als er iets fout gaat of er komt een klacht, dan nemen we dat heel serieus. Het is zeer arbeidsintensief, maar beide werelden komen heel krachtig samen.’

Dagelijks geluk

‘En dat alles is begonnen met die ene mooie man, die tegen de stroom in durfde te roeien. Johan was de inspiratiebron om het anders te doen. Ik ben trots op de ondernemers en de mensen die ze ondersteunen die stappen maken, want als je dagelijks geluk ervaart dan kun je bergen verzetten.’

Interview met Esther Nelissen, lid raad van bestuur Driestroom, uit het boek: 'Johan Emons, een man met een missie. De ontwikkelingen van de franchise bij Driestroom'.

Starten als zorgondernemer?We beantwoorden al je vragen