Terug naar nieuws

Ontwikkelingen bij de franchiseraad

2024-04-24

In 2021 is de Wet Franchise ingevoerd die nieuwe eisen stelt aan de medezeggenschap. Bijvoorbeeld rondom instemmingsrecht. Ook zijn omstandigheden en vereisten in het zorgdomein veranderd. Een voorbeeld is de wijze waarop de gemeente haar toezichthoudende rol invult. De medezeggenschap binnen onze franchiseketen wordt vervuld door de franchisenemers die zich verenigd hebben in de franchiseraad.

Op 13 juni is de franchiseraad officieel geïnstalleerd. De raad is aan de slag gegaan met denken over wat ze nodig hebben om als kersverse raad goed van start te gaan. Zo heeft de raad de portefeuilles verdeeld, een vergader en communicatiestructuur opgezet en hebben ze een ambtelijk secretaris aangetrokken. Daarmee is een mooie basis neergezet.

Medezeggenschap-franchiseraad.png

Wat doet de franchiseraad?

De franchiseraad overlegt met de franchisegever (Driestroom) over alle aangelegenheden die de franchiseformule en de franchiseorganisatie betreffen. De franchiseraad heeft vooral overleg over strategische en beleidsmatige zaken en de resultaten van operationele zaken. Denk aan de begroting van Driestroom, strategische beleidsplannen en nieuwe ICT die de franchisenemers raakt in de dagelijkse praktijk.

Starten als zorgondernemer?We beantwoorden al je vragen